Ненад С. Јовичић је дипломирао 2001, магистрирао 2008. и докторирао 2013. године на Електротехничком факултету у Београду, на смеру за електронику. Ванредни је професор на Катедри за електронику где предаје више предмета као што су Основе аналогне електронике, Интегрисани рачунарски системи, Примена микроконтролера, Машинска визија итд. Главне области његовог научно-истраживачког интересовања су наменски рачунарски системи, бежичне сензорско актуаторске мреже и системи машинске визије и примена наведених технологија у свим областима индустрије. Аутор је преко 40 научноистраживачких публикација, од тога 10 радова у часописима међународног значаја. Учествовао је у реализацији већег броја пројеката за домаће и стране наручиоце, а на неколико Иновационих пројеката је био руководилац. Аутор је више оригиналних техничких решења која се примењују у индустрији у земљи и иностранству.

Лична интернет страница: https://tnt.etf.rs/~nenad/
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=LbioYtEAAAAJ&hl=en
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nenad-jovicic-6a902b7/

 

Nenad S. Jovičić received bachelor’s and master’s degrees in electrical engineering, and PhD in Electrical engineering from the School of Electrical Engineering, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, in 2001, 2008 and 2013, respectively. He is Associate Professor at the Department of Electronics at the School of Electrical Engineering, University of Belgrade, and teaches several courses such as Fundamentals of Electronics, Integrated Embedded Systems, Microcontrollers and Applications, Machine Vision etc. His main research focus is on embedded system design, wireless sensor and actuator networks, industrial image processing, but also many other areas of electronics. He published more than 40 scientific and research publications, among them 10 journal papers. He worked as principal researcher on commercial projects and projects financed by the Ministry of Education, Republic of Serbia, and holds many original technical solutions evaluated and implemented in industry.

Personal web page: https://tnt.etf.rs/~nenad/
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=LbioYtEAAAAJ&hl=en
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nenad-jovicic-6a902b7/