Mašinska vizija
Predavanja:        prof. Dr. Nenad Jovičić
                                        nenad@etf.rs


Nastava u školskoj 2023/2024 godini počinje u utorak 5.3.2024.
Deljenje materijala i komunikacija će se odvijati preko Teams online platforme i grupe dostupne na sledećem linku.