Primena Mikrokontrolera
Predavanja:        prof. Dr. Nenad Jovičić
                                        nenad@etf.rs

Vežbe:                as. Nikola Cvetković
                                        cvele@etf.rs


Nastava u školskoj 2021/2022 godini počinje u petak 4.3.2021.
Odvijaće se preko Teams online platforme na koju je potrebno prijaviti se preko sledećeg linka.