:: Katedra za elektroniku :: Elektrotehnički fakultet u Beogradu ::

 

 

 

Digitalni VLSI sistemi - MS1DVS

 

Digitalni VLSI sistemi su izborni predmet na master studijama Odseku za elektroniku.

Predmetni profesor: dr Jelena Popović-Božović (jelena@el.etf.rs)

Predmetni asistenti: dr Dragomir El Mezeni (elmezeni@etf.rs)
         
                Potrebno je da svi studenti pristupe MS Teams timu za 2023/2024 19E044DVS.


AKTUELNA OBAVEŠTENJA:
Uvodni čas će biti održan u četvrtak 5.10. u 9h u sali 57
 


 

 

 

 

Katedra za elektroniku | 2012. godina | Elektrotehnički fakultet u Beogradu | Kontakt: elmezeni@el.etf.rs