:: Katedra za elektroniku :: Elektrotehnički fakultet u Beogradu ::

 

 

 

Digitalni VLSI sistemi - MS1DVS

 

Digitalni VLSI sistemi su izborni predmet na master studijama Odseku za elektroniku.

Predmetni profesor: dr Jelena Popović-Božović (jelena@el.etf.rs)

Predmetni asistenti: dr Dragomir El Mezeni (elmezeni@etf.rs)
         
                


VAŽNO OBAVEŠTENJE
Oktobar 2021

Nastava u ovom semestru će se odvijati preko MS Teams platforme. Potrebno je da se svi studenti prijave u tim 19M041DVS. Sva naknadna obaštenja i diskusije odvijaće se preko ove platforme.

POTREBNO JE DA SE SVI STUDENTI KOD KOJIH SE NALAZE DE0-NANO PLOČE JAVE PREDMETNOM ASISTENTU ŠTO PRE!!!


AKTUELNA OBAVEŠTENJA:

 


 

 

 

 

Katedra za elektroniku | 2012. godina | Elektrotehnički fakultet u Beogradu | Kontakt: elmezeni@el.etf.rs