NRS - Namenski računarski sistemi
Racunarska elektronika

Novosti

02.10.2023
Sve informacije i sadržaj predmeta se nalaze na Teams grupi. Obaveštenja će biti postavljana na Teams-u.
02.10.2023
Dobrodošli na stranicu predmeta!

O predmetu

Modul: Elektronika i digitalni sistemi
Šifra predmeta: 13E044NRS
Fond časova: 3+1+1

Oblast "Embedded systems design" je na Elektrotehničkom fakultetu i na Katedri za elektroniku suštinski uveo prof. dr Dejan Živković kroz predmet Upravljanje u realnom vremenu. Predmet je kasnije preimenovan u Upravljački računarski sistemi. Razvojem tehnologije raslo je i tržište ovakvih sistema da bi u predviđanjima za 2025. godinu iznosilo oko 100 milijardi USD. Iz tog razloga postoji i veliki interes za proučavanjem ove oblasti pogotovu što se na nju naslanjaju i druge aktualne obasti kao što su "Cyber Physical systems", "Internet of Thnigs", itd...
Postoje različite definicije u literatri šta se podrazumeva pod ovom oblasti, pri čemu je najzastupljenija: računarski sistemi namenjeni za izvršavanje tačno definisanih poslova, odnosno sistemi određeni svojom namenom. Iz tog razloga ovaj predmet se i zove "Namenski računarski sistemi". Za sada. Dok razvoj tehnologije ponovo ne bude zahtevao odgovarajuće promene. Sa druge strane, na mnogim mestima mogu da se sretene bukvalan preved za ovakve sisteme "Ugrađeni sistemi" ili bez prevoda "Embedid sistemi".
Primer: savremene veš mašine unutar sebe imaju računare koji kontrolišu njen rad. Taj računarski sistem je određen svojom namenom, pranje veša - veš mašina. Ovakvih primera ima mnogo, telefon, frižider, automobil, ruter ... sistemi koji u sebi ponekad imaju računare koji su "moćniji" od nekih računara opšte namene.
Kako god zvali ovu oblast, cilj predmeta je da studentima približi osnove multidisciplinarnog projektovanja ovakvih sistema.

Cilj kursa

Upoznavanje studenta sa osnovnim karakteristikama i arhitekturom namenskih računarskih sistema, implementacijom funkcionalnih zahteva, povezivanjem perifernih uređaja i tehnikama komunikacije podataka. Upoznavanje studenta sa različitim fazama i procedurama projektovanja namenskog sistema u vezi sa zahtevima implementacije standardnog namenskog hardvera i softvera.

Teme

Embedded system - namenski računarski sistem. Povezivanje računara u sistem. Razmena informacija preko paralelnih magistrala. Razmena informacija preko serijskih magistrala. Programska organizacija razmene podataka. Predajnici i prijemnici magistrala. Galvanska izolacija delova sistema. Tipični ulazno/izlazni moduli. Elektromehaničke komponente. Projekat.

Literatura


Predavanja

prof. dr Lazar Saranovac
Kabinet: 102 - E-mail: laza@etf.rs
Konsultacije: prema dogovoru

Vežbe

asist. ma Haris Turkmanović
Kabinet: 102d - E-mail: haris@etf.rs
Konsultacije: prema dogovoru